Founder của các Tổ chức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đã họp mặt với Mr. Kyle Nunas – Tổng Lãnh Sự Quán Canada

Founder của các Tổ chức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đã họp mặt với Mr. Kyle Nunas – Tổng Lãnh Sự Quán Canada

Ngày 14/5/2019 các Founder của các Tổ chức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đã họp mặt với Mr. Kyle Nunas – Tổng Lãnh Sự Quán Canada – tại Cần Thơ. Cảm ơn sự hỏi thăm, lắng nghe và chia sẻ từ Ngài Đại Sứ. Chúng tôi thật sự cảm kích tấm lòng và cách làm việc của Lãnh Sự Canada. Người đàn ông rất yêu môi truờng. Và quan tâm về Phụ nữ và Trẻ em.

Date
14/05/2019
Category
Cần Thơ, Event Nhặt rác
Tags
Follow Us